Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Демонстрационни пробни гласувания със специализирано устройство за машинно гласуване

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 02 октомври 2022 г. Общинска администрация – Якимово уведомява гласоподавателите, че организира демонстрационни пробни гласувания със специализирано устройство за машинно гласуване (СУМГ) с инсталирана демо версия по следния график :

С. Якимово : Център за административно обслужване  на 23.09.2022 г. от 12.00 до 16.30 ч. и на 26.09.2022 г. от 09.00 до 16.30 ч.

С. Дългоделци : Административната сграда на кметството на 27.09.2022 г. от 09.00 до 17.00 ч.

С. Долно Церовене : Административната сграда на кметството на 28.09.2022 г. от 09.00 до 17.00 ч.

С. Комощица : Административната сграда на кметството на 29.09.2022 г. от 09.00 до 17.00 ч. и на 30.09.2022 г. от 09.00 до 12.00 ч.

Текуща информация за изпълнение на проект BG05FMOP001-5.001-0079-C07 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

На 30.08.2022г. кмета на ОБщина Якимово – Георги Георгиев, сключи допълнително споразумение за изпълнение на проект „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, финансиран по приоритетна ос BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма „Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане”.

Целта на проекта е намаляване на броя на живеещите в бедност в община Якимово,  чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея. Специфичните цели на проекта са:

продължава>

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - пробно гласуване с машини

Симулатор за пробно гласуване с машини

https://www.cik.bg/suemg_02.10.2022/

Страница 1 от 96

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Начало
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat