Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Профил на купувача

Филтър по заглавие 
Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Подобряване достъпа до и предоставяне на качествени социални и здравни услуги“ в изпълнение на проект „Интеграция на уязвими групи в община Якимово“ 64
2 Покана до определено лице по чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП – на основание чл.20, ал.3 т. 2 от ЗОП 372
3 Доставка на течни горива, смазочни масла и препарати за нуждите на община Якимово 1017
4 ПОЧИСТВАНЕ КОРИТОТО НА РЕКА ДУШИЛНИЦА В РАЙОНА НА СЕЛО КОМОЩИЦА 1116
5 Инвестиционно предложение 1028
6 Избор на изпълнител за „Изкърпване на ІV-токласна пътна мрежа с. Долно Церовене и с. Комощицa” 1191
7 Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Якимово 1168
8 Упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на обект: „Подмяна на водопровод на ул. “Георги Димитров“, с. Якимово 1273
9 Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Подмяна на водопровод на ул. “Георги Димитров“ 1845
10 Пазарно проучване за оборудване и обзавеждане по проект: «Ремонт, обзавеждане и оборудване на ЦДГ „Слънчице” – УПИ I – 1031, 1032, кв. 122, с. Якимово, община Якимово». 1306
11 ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО 1273
12 Упражняване на независим строителен надзор на обект: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Долно Церовене - І-ви етап” 1301
13 ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ (РЕХАБИЛИТАЦИЯ) НА УЛИЧНА МРЕЖА НА С. ЯКИМОВО 3207
14 Избор на изпълнител за консултантска услуга, свързана с управление и отчитане на проекта „Благоустрояване (рехабилитация) на улична мрежа на с. Якимово 1864
15 Избор на изпълнител за осъществяване на надзор в строителството на обект „Благоустрояване (рехабилитация) на улична мрежа на с. Якимово 1856
16 Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Долно Церовeне, община Якимово, област Монтана 2743
17 Избор на изпълнител за проектиран и авторски надзор за РЕМОНТ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ЦДГ „СЛЪНЧИЦЕ“ В С. ЯКИМОВО И РЕМОНТ НА ОУ“Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ 1343
18 Вътрешни правила 4007
You are here: Начало
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat