Капиталови разходи

Печат

Капиталови разходи Община Якимово първоначален план

Приложение 4 - Поименен списък на капиталовите разходи през 2021 година финансирани с целева субсидия

Приложение 4А - Преходен остатък от капиталови разходи, финансирани с целева субсидия за 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020г. и допълнителни постановления от 2020 г. за финансиране на капиталови разходи

Протокол № 19/25.02.2021, Решение № 106 на Общински съвет

Протокол № 19/25.02.2021, Решение № 108 на Общински съвет

Протокол № 19/25.02.2021, Решение № 109 на Общински съвет

 

Протокол № 23/10.05.2021 г., решение № 117 на Общински съвет

 

Отчет за 2021 Юни 6211 Якимово

Отчет за 2021 Май 6211 Якимово

Отчет за 2021 Април 6211 Якимово

Отчет за 2021 Март 6211 Якимово

Отчет за 2021 Февруари 6211 Якимово