Финансов отчет 2021

Печат

Протокол от обществено обсъждане на проекта на докладна записка относно одобряване на План-сметка за 2021 година на Община Якимово

План-сметка за  2021 година - разходи по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци, поддържане на чистота на териториите за обществено ползване

 

Отчет за изпълнение на бюджета 01.2021 г. (* .rar)

Отчет за изпълнение на бюджета 02.2021 г. (* .rar)

Отчет за изпълнение на бюджета 03.2021 г. (* .rar)

Отчет за изпълнение на бюджета 04.2021 г. (* .rar)

Отчет за изпълнение на бюджета 05.2021 г. (* .rar)

Отчет за изпълнение на бюджета 06.2021 г. (* .rar)

Отчет за изпълнение на бюджета 07.2021 г. (* .rar)

Отчет за изпълнение на бюджета 08.2021 г. (* .rar)

Отчет за изпълнение на бюджета 09.2021 г. (* .zip)

Отчет за изпълнение на бюджета 10.2021 г. (* .zip)

Отчет за изпълнение на бюджета 11.2021 г. (* .zip)

Отчет за изпълнение на бюджета 12.2021 г. (* .zip)


Тримесечен отчет към 31.03.2021 (* .rar)

Тримесечен отчет към 30.06.2021 (* .zip)

Тримесечен отчет към 30.09.2021 (* .zip)

Тримесечен отчет към 31.012.2021 (* .zip)


Годишен финансов отчет 

Отчет за приходите и разходите към 31.12.2020 г. (.pdf)