ОБЯВЛЕНИЕ

Печат

Дирекция "Специализирана администрация" при Община Якимово съобщава на всички заинтересовани, че е издадена Заповед за одобряване на ПУП за обект "Трасе на подземен електропровод" за захранване на "Язовир - Божоровец".

Обявлението може да видите ТУК