Общински план за развитие

Печат

Актуализиран документ за изпълнение на ОПР за периода 2017 -2020 г

Приложение 2