ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Георгиев - Кмета на Община Якимово

Печат

ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени услуги на територията на  община Якимово,приета с Решение № 369/28.03.2014 г.,последно изменена с Решение №251/30.11.2017 г. на Общинския съвет Якимово