СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

Печат
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за 
президент и вицепрезидент на републиката 
на 21 ноември 2021 г. (чл.39, ал.1 ИК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)