Култура

Печат
На територията на общината има 4 читалища - по едно във всяко населено място в общината. Към тях има сформирани общо шест художествени колектива- танцови групи, група за народни песни, за стари градски песни и за кратки сценични прояви. Всички читалища разполагат с библиотечен фонд, възлизащ на около 47 000 тома литература: художествена, детска, енциклопедична, справочна, научна. От 1983 год. в с.Якимово съществува музей, който разполага със 781 инвентаризирани експонати - археологически и етнографски, както и експонати от неолит. През 1972 г. край Якимово е открито сребърно съкровище. Състои се от 4 конични купи, кантарос, 2 масивни гривни с краища змийски глави и 2 апликации. Всички предмети са изработени от сребро, чрез съчетание на местни и елински техники. Съкровището датира от 3-1 в. пр. н. е.