Здравеопазване

Печат
В общината няма болници и общински здравни заведения. Болничното обслужване на населението се извършва в гр.Монтана и гр. Лом. В общината има разкрити 5 общопрактикуващи лекарски практики за доболнично лечение - 2 в Якимово и по една в останалите населени места на общината, които в общи линии задоволяват здравните нужди на населението. Недостатъчни са стоматологичните практики.