СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО СА ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЕТАЧ“ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ЯКИМОВО“

Печат

logo_17.04.2019

1. Борис ………….  Първанов

2. Десислава ………….  Илиева

3. Димитрина ………….  Бойчева

4. Евгения ………….  Димитрова

5. Красимир ………….  Йорданов

6. Любомир ………….  Любенов

7. Наталия ………….  Цветанова

8. Павлина ………….  Тишова

9. Радослава …………. Децова

10. Сашка ………….  Найденова

Интервюто с допуснатите кандидати ще се състои на  05.01.2021 г. от 09,00 часа на следния адрес: с. Якимово, ул.”Европа” №8

 

04.01.2021 г.

Председател на комисията: п.п.

/Цв. Йорданова/

 

Списъка може да изтеглите ТУК