ОБЩИНИТЕ ВЪЛЧЕДРЪМ И ЯКИМОВО ИЗГРАЖДАТ КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

Печат

logo_otpadaci

На 3-ти декември 2019 година – на строителната  площадка по проекта, ще се проведе Официална церемония „ПЪРВА КОПКА” по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово” по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.

Обща стойност на проекта: 3 285 654,56 лв., от които 2 080 454,43 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 367 139,02 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

300 041,80 лв. собствен принос на община Вълчедръм и община Якимово.

В церемонията ще вземат участие Иван Барзин - Кмет на Община Вълчедръм, Георги Георгиев – Кмет на Община Якимово, Альоша Минин – председател на Общински съвет–Вълчедръм, Деян Георгиев председател на Общински съвет–Якимово, представители на изпълнителя „КР-ВЪЛЧЕДРЪМ” ДЗЗД, представители на ”ИВТ Консулт” ЕООД строителен надзор на обекта.

Общата цел на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общините Вълчедръм и Якимово, чрез разделното събиране и оползотворяване на зелени и/или биоразградими отпадъци.

Още за този проект може да видите ТУК