Обявление за прием на заявления от кандидат-ползватели за достъп до Патронажна грижа и Заявление за ползване на патронажни грижи по проект "Предоставяне на интегрирани услуги в община Якимово''

Печат

logo_17.06.2019

 

ОБЩИНА ЯКИМОВО 

по проект "Предоставяне на интегрирани услуги в община Якимово"обявявя прием на заявления от кандидати-ползватели на патронажна грижа

Обявление за прием на заявления от кандидат-ползватели за достъп до Патронажна грижа

Заявление за ползване на патронажни грижи