ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА И ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ПО ДЕЙНОСТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Печат
logo_17.04.2019
Обявление (.pdf)
Списък на лицата, допуснати до конкурс (.pdf)