ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

Печат

logo_17.06.2019

Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Якимово BG05M9OP001-2.040-0011-C01 по проект Предоставяне на интегрирани услуги в община Якимовопо процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, утвърдена „Процедура за подбор на персонал”  представяме следното:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ПО ПРОЕКТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ СЛУГИ В ОБЩИНА ЯКИМОВО” ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

  1. 1 бр. здравен консултант
  2. 1 бр. социален консултант
  3. 1 бр. функционален експерт/диспечер
  4. 1 бр. шофьор
  5. 1 бр. домашен помощник

Цялата обява може да видите ТУК