Спечелили публично оповестения търг с явно наддаване за продажба на общински имот

Печат
Заповед № 78 / 25.08.2020 г., с която се определя спечелили публично оповестения търг с явно наддаване за продажба на  „Общински имот”, в УПИ XVII, кв.76, пл. №1062 с площ 410 м2 в землището на с. Якимово