Спечелили публично оповестения търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот

Печат

Заповед № 89 / 31.05.2019 г. На кмета на община Якимово, с която определя спечелили публично оповестения търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост