Спечелил търг

Печат
Заповед № 25/01.03.2019 г. на Кмета на Община Якимово, с която определя спечелил публично оповестен търг с явно наддаване, за отдаване под наем, на обект - частна общинска собственост, представляващ самостоятелна стая на ул. Г. Димитров 94