Търгове 2008 г. - 2011 г.

Печат

Търг с явно наддаване за прозажба на имоти - частна общинска собственост на 30.08.2011

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна и публична общинска собственост на 30.03.2011

Търг с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост на 30.03.2011

Търг с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост на 22.12.2010

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна и публична общинска собственост на 22.12.2009

Търг с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост  на 07.05.2009

Търг с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост на 27.08.2008

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост за срок от 5 год.

Търг с явно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост на 14.12.2008 г.