Спечелил търг за продажба

Печат

Заповед №177/05.11.2018 г. на Кмета на Община Якимово, с която определя спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имат - частна общинска собственост