ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Печат

Община Якимово на основание Решение № 296,   от Протокол № 41 / 26.03.2018г,  Решение №322, от Протокол №46 / 29.08.2018г. на ОбС Якимово  и Заповед № 164 от 09.10.2018 г. на кмета на община Якимово

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба имоти –  частна общинска собственост, които може да видите ТУК