Спечелил търг

Печат

Заповед № 151/26.09.2018 на Кмета на Община Якимово, с която определя кандидата, спечелил публичено оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост