Спечелил публичен търг

Печат

Заповед № 103/26.06.2018 г. на Кмета на Община Якимово, с която определя спечелил публично оповестен търг с явно наддаване на имот - частна общинска собственост