Спечелил търг за продажба

Печат

Заповед № 71/25.04.2018 г. за спечелил публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост - ПИ № 124004 "Друга селскостопанска територия", ІІІ категория в местността "Турловица"