ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Печат

Община Якимово на основание Решение № 225, от Протокол № 30 / 28.07.2017г. и Решение № 237, от Протокол № 31 / 31.08.2017г. на ОбС  Якимово  и Заповед № 160 от 09.10.2017 г. на кмета на община Якимово

 ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на имоти –  частна общинска собственост