Отдаване под наем на търговски обект

Печат
Заповед № 145/31.08.2017 на Кмета на Община Якимово, с която определя спечелилия публичен търг за отдаване под наем на търговски обект