Докладни във връзка с изпълнение на бюджета

Печат

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Д-р Георги Миланов Георгиев, Кмет на Община Якимово, ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Якимово към 31.12.2020 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Д-р Георги Миланов Георгиев, Кмет на Община Якимово, ОТНОСНО:  Отчет за изпълнение на дълга на община Якимово към 31.12.2020 г.

ДОКЛАД КЪМ ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 – 31.12.2020 г.

Баланс