Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" гр. Монтана

Печат

ЗАПОВЕД №  458 от 30.09.2010 г. относно Разпределението на ползването на земите по масиви за землището на с. Долно Церовене

ЗАПОВЕД №  459 от 30.09.2010 г. относно Разпределението на ползването на земите по масиви за землището на с. Дългоделци

ЗАПОВЕД №  460 от 30.09.2010 г. относно Разпределението на ползването на земите по масиви за землището на с. Якимово