Достъп до информация

Печат

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Якимово, и форматите, в които е достъпна към 31.12.2019 г.

Постъпили заявления за достъп до обществена информация в Община Якимово през 2019 г.

Постъпили заявления за достъп до обществена информация в Община Якимово през 2020 г.

Постъпили заявления за достъп до обществена информация в Община Якимово през 2021 г.