Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3, ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Относно: Приемане на проект за изменение и допълнение на Наредба за „Реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и рекламни елементи на територията на община Якимово“, изработена на основание чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) приета с Решение  № 315 от Протокол № 39 от 31.03.2010 г. на Общински съвет – Якимово.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност действията на институциите, Община Якимово уведомява всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Якимово, се приемат писмени предложения и становища, относно Проект на Наредба за „Реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и рекламни елементи на територията на община Якимово“,  изработена на основание чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и доклад/мотиви относно приемането й на адреса на Община Якимово, с. Якимово, ул.Европа №8 или на официалния e-mail.

Проект на Наредба

Доклад

Мотиви

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3, ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Относно: Приемане на проект за изменение и допълнение на Наредба за принудително изпълнение на заповеди по чл.195, ал.4, ал.5 и ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и заповеди от чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Якимово, приета с Решение  № 480 от Протокол № 50 от 27.04.2015 г. на Общински съвет – Якимово.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност действията на институциите, Община Якимово уведомява всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Якимово, се приемат писмени предложения и становища, относно Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Якимово и доклад/мотиви относно приемането й на адреса на Община Якимово, с. Якимово, ул.Европа №8 или на официалния e-mail:   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Проект на наредба

Доклад 

Мотиви

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3, ОТ ЗАКОНА А НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Относно: Приемане на проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Якимово и реда за издаване на сертификат на инвестиции КЛАС В по реда на чл. 22з, ал. 1 и чл. 22и от Закона за насърчаване на инвестициите.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност действията на институциите, Община Якимово уведомява всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Якимово, се приемат писмени предложения и становища относно Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Якимово и реда за издаване на сертификат на инвестиции КЛАС В, относно приемането й на адреса на Община Якимово, село Якимово, ул. „Европа” № 8  или на официалния e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Проект на Наредба

Доклад

Мотиви

Проект на отмяна на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в жилища

Е-мейл Печат ПДФ

Съобщение по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове: Проект на отмяна на  Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в жилища

Мотиви

Докладна

Страница 2 от 6

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Проекти на НА
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat