Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖА В ДОМА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ

Е-мейл Печат ПДФ

1 бр. „координатор”

Минимални изисквания: средно образование

Характер на работата: организира дейността по предоставяне на услугите така, че да осигури качество на живот, което да гарантира пълноценното развитие и социално включване на всеки потребител чрез предоставяне на индивидуална грижа и подкрепа. Планира, координира и организира подбор, обучение, супервизия и развитие на наетите лица. Следи за разработването и правилното съхраняване на документацията, отнасяща се до функционирането на услугата в съответствие с нормативните изисквания. Осъществява мониторинг на дейността; следи за избягване дублирането на дейности, разпределя задачи и отговорности между участващите в интегрираните услуги лица, осъществява обратна връзка с екипа, както и между него и потребителите.

Вида на договорите с наетите лица ще бъде трудов. В хода на провеждане на интервюто ще се уточнят възможностите за наемане на лицето на съответното работно време – пълно или непълно.

Начин на провеждане на подбора:

  1. Подбор по подадените документи
  2. Интервю
продължава>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ГРИЖА В ДОМА

Е-мейл Печат ПДФ

Допустими потребители (кандидати):

- Възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания 

 ПРЕДСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ:

  • Ø Предоставяне на здравни услуги: предоставяне не информация на лицата относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, помощ при изготвяне и спазване на хранителен и диетичен режим.
  • Ø Предоставяне на социални услуги: поддържане на личната хигиена на потребителите;поддържане на хигиената на дома; при необходимост приготвяне храната на потребителя; придружаване при разходка, посещение при лекар. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост.
продължава>

Текуща информация за изпълнение на проект BG05SFPR003-1.001-0110-C01 „Топъл обяд в община Якимово “

Е-мейл Печат ПДФ

Текуща информация за изпълнение на проект BG05SFPR003-1.001-0110-C01 „Топъл обяд в община Якимово" - вижте Обявлението ТУК

От  01.11.2022г. на територията на община Якимово се реализира проект „Топъл обяд в община Якимово”, финансиран по договор BG05SFPR003-1.001-0110-C01 на процедура BG05SFPR003-1.001 Топъл обяд.

Общата цел на проектното предложение е да добави принос към цялостната национална политика за смекчаване и намаляване на бедността и за преодоляване на социалното изключване.

продължава>

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ЯКИМОВО”

Е-мейл Печат ПДФ

До Ръководителя на УО на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

До Представители на Европейската комисия

 П О К А Н А

ОБЩИНА ЯКИМОВО ОРГАНИЗИРА

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА  ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ЯКИМОВО”, ФИНАНСИРАН ПО ДОГОВОР

№ BG05SFPR002-2.001-0071- С01 ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027, СЪФИНАНСИРАНА  ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС 

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 12.04.2023г. /сряда/ от 9.30 часа на адрес: с.Якимово, ул.”Европа” №8

Страница 3 от 18

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Проекти по ЕП
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat