Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩИНА  ЯКИМОВО

Във връзка с изпълнение на Договор на Община  Якимово BG05M9OP001-2.002-0284-C001 по проект Предоставяне на социални услуги в община Якимовопо процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-„Независим живот”, утвърдена „Процедура за подбор на персонал”  представяме следнотo: 

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА

ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА - ЯКИМОВО

ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Прикачени файлове:
Изтегли файла (avtobiografiq_personal.doc)Автобиография[ ]276 Kb
Изтегли файла (zaqvlenie_personal.doc)Заявление[ ]225 Kb
продължава>

Нов проект за социални услуги стартира в община Якимово

Е-мейл Печат ПДФ

На 26.09.2016г.  Кмета на община Якимово – г-н Георги Георгиев  сключи договор с Министерство на труда и социалната политика за реализация на проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”. Проектът ще се изпълнява до 31.05.2018г. и е на обща стойност 499 980.00 лева, от които 424 983,00 лева са европейското, а 74 997,00 лева е национално съфинансиране.

продължава>

Завършени проекти

Е-мейл Печат ПДФ

 

Община Якимово е осъществила следните проекти:
- Основен ремонт и саниране на ЦДГ Якимово;
- Ремонт на ЦДГ Дългоделци

Текущи проекти

Е-мейл Печат ПДФ
Към настоящия момент Община Якимово работи съвместно с други общини  по следните проекти:
  •  "Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Общините Бойчиновци и Якимово" по Програмата за развитие на селските райони, подмярка 431-2, по подхода «Лидер»
  •  "Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга” по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на  електронното управление”- Бенефициент по проекта е община Брусарци,а целевите групи са общинските администрации и администрациите в кметствата на общините Брусарци и Якимово
  •  "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление” – по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос І – „Добро управление” , приоритет 1.2.”Прозрачна и почтена държавна администрация” – Бенефициент по проекта е община Оряхово ,а  общинските администрациии, общинските съветници, служителите и кметовете на кметства, гражданите и представителите на бизнеса от общините Оряхово, Якимово, Мизия, Бяла Слатина и Борован  са целевите групи

Още статии...

Страница 17 от 18

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Проекти по ЕП
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat