Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Кметът на община Якимово сключи нов договор по новия програмен период 2021г. – 2027г.

Е-мейл Печат ПДФ

На 22.12.2022г.  Кмета на община Якимово – г-н Георги Георгиев подписа договор BG05SFPR002-2.002-0014-C01 с наименование „Укрепване на общинския капацитет на община Якимово“ и се финансира по процедура  BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет”  на  Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Проектът ще се изпълнява в периода 01.02.2023г.- 01.05.2023г. и е на обща стойност 13 105.00 лева. повече информация може да видите ТУК

Грижа в дома в община Якимово

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с изпълнение на проект „Грижа в дома в община Якимово” по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“,  представяме следнотo:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ГРИЖА В ДОМА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖА В ДОМА

ЗАЯВЛЕНИЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

Е-мейл Печат ПДФ

Община Якимово отправя покана към заинтересовани НПО за участие като партньори за изпълнението на съпътстващи мерки при реализация на ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“ 

Общата  цел на проекта е  да допринесе за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността на  най-маргинализираните общности в община Якимово. 

Специфична цел по ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“ 

-         Повишаване качеството на живот и намаляване на бедността.

-         Подобряване достъпа до социални и здравни услуги.

-         Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи. 

Съгласно Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане  2021-2027, G05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, партньорите са допустими ако: 

- Имат централно управление или клон на територията на Република България;

- Са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел по Закона за ЮЛНЦ; - Не са в производство по несъстоятелност и в производство по ликвидация;

- Притежават капацитет за предоставянето на съпътстващи мерки 

Заинтересованите организации следва да представят писмо за изразяване на интерес за партньорство /свободен текст/, в един  оригинал в деловодството на Община Якимово на адрес: с.Якимово, ул.”Европа” №8. Срок за представяне на документите: до 16,00 ч. на 07.10.2022г.

Страница 5 от 18

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Проекти по ЕП
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat