Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Заповед, с която се разрешава на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” да изработи проекти за ПУП за всички имоти, засегнати от новопроектираното трасе на железопътен участък „Мездра – Медковец“

Е-мейл Печат ПДФ

Заповед № РД-02-15-88/23.06.2023 г., с която се разрешава на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” да изработи проекти за подробен устройствен план (ПУП) за всички имоти, засегнати от новопроектираното трасе на железопътен участък „Мездра – Медковец“ (включително имоти, засегнати от трасетата на новите и подлежащите на изместване мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура) съгласно утвърденото задание за изработване на ПУП и изменение на ПУП (ИПУП) и приложената ситуация- опорен план, неразделна част от него.

Задание

Заповед

Опорен план

Страница 4 от 53

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Новини
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat