Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Стартиране обявяване на конкурс за длъжността Управител в Областен информационен център – Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с овакантена позиция за длъжността Управител в Областен информационен център (ОИЦ) – Монтана и съгласно указанията за подбор на персонал от Процедурния наръчник за работа на Мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на средствата от ЕС в България община Монтана обявява  конкурс за длъжността Управител на Областен информационен център (ОИЦ) – Монтана .

ОБЯВА

План-сметката за разходите и приходите по сметосъбиране

Е-мейл Печат ПДФ

 

Уведомяваме Ви, че Община Якимово има открита процедура за приемане на план-сметка за дейностите по
управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2024 г.
На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 21.11.2023 г., за
предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект.
На основание чл. 66, ал.1 от АПК, настоящият проект за решение е публикуван на интернет страницата на
Община Якимово - https://www.iakimovo.org, на 21.11.2023 г., обявен е на информационното табло в сградата
на Община Якимово на същата дата.
Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината   qkimovo@net-
surf.net  и в Центъра за административно обслужване  в сградата на общинска администрация на адрес:
с.Якимово, ул. „Европа” № 8.
План сметката ще бъде подложена на обществено обсъждане на 18 декември  2023 г., от 10:00 часа в
заседателната зала на община Якимово ,ул."Европа"8,ет.2 

Уведомяваме гражданите на община Якимово , че План-сметката за разходите и приходите по сметосъбиране , сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци, поддържане  чистотата на териториите за обществено ползване за 2024г. е приета с решение на Обс Якимово № 18/22.12.2024г.

  

План-сменка във връзка с чл. 62 от ЗМДТ за определяне приходите от ТБО и извършените разходи за дейностите по чл. 62 за 2024 г.

Препис-извлечение от заседанието на ОС Якимово във връзка с определяне приходите и разходите за сметопочистване 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение

Искане

План-сметката за разходите и приходите по сметосъбиране - Проект

Е-мейл Печат ПДФ

 

Уведомяваме Ви, че Община Якимово има открита процедура за приемане на план-сметка за дейностите по
управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2024 г.
На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 21.11.2023 г., за
предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект.
На основание чл. 66, ал.1 от АПК, настоящият проект за решение е публикуван на интернет страницата на
Община Якимово - https://www.iakimovo.org, на 21.11.2023 г., обявен е на информационното табло в сградата
на Община Якимово на същата дата.
Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината   qkimovo@net-
surf.net  и в Центъра за административно обслужване  в сградата на общинска администрация на адрес:
с.Якимово, ул. „Европа” № 8.
План сметката ще бъде подложена на обществено обсъждане на 18 декември  2023 г., от 10:00 часа в
заседателната зала на община Якимово ,ул."Европа"8,ет.2 

Уведомяваме Ви, че Община Якимово има открита процедура за приемане на план-сметка за разходите и приходите по сметосъбиране , сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци, поддържане  чистотата на териториите за обществено ползване за 2024г. На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 21.11.2023 г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект. На основание чл. 66, ал.1 от АПК, настоящият проект за решение е публикуван на интернет страницата наОбщина Якимово - https://www.iakimovo.org, на 21.11.2023 г., обявен е на информационното табло в сградатана Община Якимово на същата дата. Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината     Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.   и в Центъра за административно обслужване  в сградата на общинска администрация на адрес: с.Якимово, ул. „Европа” № 8. План сметката ще бъде подложена на обществено обсъждане на 18 декември  2023 г., от 10:00 часа взаседателната зала на община Якимово ,ул. Европа 8,ет.2

 Проект на План-сменка във връзка с чл. 62 от ЗМДТ за определяне приходите от ТБО и извършените разходи за дейностите по чл. 62 за 2024 г.

 

Приемна КЗД - Общ.Якимово

Е-мейл Печат ПДФ

Приемна КЗД - Общ.Якимово

Страница 2 от 53

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Новини
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat