Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Община Якимово ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на обект частна общинска собственост

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩИНА ЯКИМОВО, ОБЛ.МОНТАНА на основание Решение № 236 от Протокол № 45 / 30.11.2022г., на ОбС  Якимово и Заповед № 3 от 19. 01. 2023 г. на кмета на община Якимово ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на следния обект частна общинска собственост

Наименование

Площ

кв.м или дка

Начална

Тр.цена/лв.

/без ДДС/

Депозит

Лв.

Предмет на търга

1.

Търговски обект – ул. „Георги Димитров” №94 А, с. Якимово

140

140.00

14.00

наем


Търгът ще се проведе на 10.02.2023 г. от 13.00 часа в сградата на общината – заседателна зала, Якимово, ул. Европа № 8, ет.2.  Повторен търг ще се проведе на 27.02.2023 г. от 13.00ч.

Депозитът се  внася по набирателната сметка на общината  IBAN – BG46UBBS80023300126931,  BIG-UBBSBGSF   ОББ  Монтана  до 12.00 ч на 09.02.2023 г., съответно до12.00 ч. на 24.02.2023г.

Определям стъпка за наддаване в размер на 10% от първоначалната  тръжна цена на съответния обект.

Обектите са открити, има свободен достъп до тях и оглед може да се извършва до 09.02.2023 г. след представяне на документи за закупени тръжни книжа.

Тръжните книжа на стойност 10.00 лв., които не се възстановяват, ще се получават до 10.00 ч. на 09.02.2023 г ., съответно до 10.00 ч. на 24.02.2023г, в звено МДТ на общината – Център за информационно обслужване на гражданите, ул. „Европа” № 8, ет.1.

Заявления за участие да се приемат до 15.00 ч. на 09.02.2023 г. в деловодството на общината - Център за информационно обслужване на гражданите, съответно до 15.00 ч. на 24.02.2023 г

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Търгове Община Якимово ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на обект частна общинска собственост
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat