Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Финансов отчет 2022

Е-мейл Печат ПДФ

Протокол от обществено обсъждане на проекта на докладна записка относно одобряване на План-сметка за 2022 година на Община Якимово

План-сметка за  2022 година - разходи по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци, поддържане на чистота на териториите за обществено ползване

 

Отчет за изпълнение на бюджета 01.2022 г. (* .zip)

- Капиталови Разходи Януари

Отчет за изпълнение на бюджета 02.2022 г. (* .zip)

- Капиталови Разходи Февруари

Отчет за изпълнение на бюджета 03.2022 г. (* .zip)

- Капиталови Разходи Март

Отчет за изпълнение на бюджета 04.2022 г. (* .zip)

- Капиталови Разходи Април

Отчет за изпълнение на бюджета 05.2022 г. (* .zip)

- Капиталови Разходи Май

Отчет за изпълнение на бюджета 06.2022 г. (* .zip)

- Капиталови Разходи Юни

Отчет за изпълнение на бюджета 07.2022 г. (* .zip)

- Капиталови Разходи Юли

Отчет за изпълнение на бюджета 08.2022 г. (* .zip)

- Капиталови Разходи Август

Отчет за изпълнение на бюджета 09.2022 г. (* .zip)

- Капиталови Разходи Септември

Отчет за изпълнение на бюджета 10.2022 г. (* .zip)

- Капиталови Разходи Октомври

Отчет за изпълнение на бюджета 11.2022 г. и Капиталови Разходи Ноември (* .zip)

Отчет за изпълнение на бюджета 12.2022 г. и Капиталови Разходи Декември (* .zip)


Тримесечен отчет към 31.03.2022 (* .zip)

Тримесечен отчет към 30.06.2022 (* .zip)

Тримесечен отчет към 30.09.2022 (* .zip)

Тримесечен отчет към 31.12.2022 (* .zip)


Годишен финансов отчет 

Отчет за приходите и разходите към 31.12.2021 г. (.pdf)

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat