Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3, ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Относно: Приемане на проект за изменение и допълнение на Наредба за „Реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и рекламни елементи на територията на община Якимово“, изработена на основание чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) приета с Решение  № 315 от Протокол № 39 от 31.03.2010 г. на Общински съвет – Якимово.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност действията на институциите, Община Якимово уведомява всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Якимово, се приемат писмени предложения и становища, относно Проект на Наредба за „Реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и рекламни елементи на територията на община Якимово“,  изработена на основание чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и доклад/мотиви относно приемането й на адреса на Община Якимово, с. Якимово, ул.Европа №8 или на официалния e-mail.

Проект на Наредба

Доклад

Мотиви

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Проекти на НА ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3, ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat