Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ – ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

Е-мейл Печат ПДФ

logo_ep_28.02.20

ОБЩИНА  ЯКИМОВО

Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Якимово” по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”,  представяме следнотo:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ – ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ПАТРОНАЖНА ГРИЖА:

Допустими ползватели (кандидати):

Þ     лице с трайно увреждане

Þ     възрастно лице в невъзможност от самообслужване

Þ     лице над 54 г.

Þ     лице, поставено под карантина във връзка с COVID-19

Þ     лице от рисковите групи за заразяване с COVID-19

Þ     други уязвими лица

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ:

  • Предоставяне на здравни услуги:измерване на кръвно налягане;осигуряване помощ в процеса на закупуване, съхранение, разпределение и прием на лекарствата в дома;съдействие при настаняване в болница;помощ при изготвяне и спазване на хранителен и диетичен режим;смяна на превръзки и др.оказване помощ на ползвателя при вземане на лекарства. 
  • Предоставяне на социални услуги:взаимодействие директно с целевата група;изпълняване на помощни дейности и услуги, свързани с подобряване живота на ползвателите;съдействие за решаването на възникнали проблеми в процеса на предоставяне на услугите;оказване морална подкрепа на ползвателите;осъществяване връзка със семействата им;осъществяване на дейности, насочени към преодоляване на изолацията, насърчаване на общуването, съдействие за развитие, посрещане на личните интереси, развиване на нови умения за грижи за себе си с цел съхраняване на самооценката и чувството за собствено достойнство, поддържане на хигиената на обитаваното жилище.
  • Ø Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги.

Всеки кандидат прилага към заявлението си и документите, изброени по- долу:

-        Заявление от кандидата или от негов законен представител.

-        Документ за самоличност на лицето– за справка.

-        Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи).

На всички кандидат-ползватели ще бъдат извършени оценки на потребностите - на място по домовете.  Документите по образец можете да получите от деловодството на Община Якимово   или на адрес: www.iakimovo.org

Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва в деловодството на Община Якимово в периода18.01.2021г. до 22.01.2021г.  включително.

Допустимо е да се подават сигнали за лица, които са под крантина или са в затруднение да подадат заявленията си.

Телефон за информация и сигнали: 09742/9905 

Обявление

Заявление

 

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Проекти по ЕП ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ – ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ПАТРОНАЖНА ГРИЖА
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat