Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ЗАПОВЕДИ И РЕГИСТРИ по чл. 75а, ал. 1, т.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал.9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 г.- ОБЩИНА ЯКИМОВО

ЗАПОВЕДИ И РЕГИСТРИ ПОЛЗВАТЕЛИ по чл.37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ - пътища за стопанската 2022/2023 г. - ОБЩИНА ЯКИМОВО

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА търговските дружества с общинско участие в капитала

РЕГИСТЪР ПО ЧЛ. 72, АЛ. 2 ЗА ЗЕМЛИЩЕ ЯКИМОВО за стопанска година 2021/2022

 

РЕГИСТЪР ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ за СТРОЕЖ за 2024 година

РЕГИСТЪР ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ за СТРОЕЖ за 2023 година

РЕГИСТЪР ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ за СТРОЕЖ за 2022 година

РЕГИСТЪР ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ за СТРОЕЖ за 2021 година

РЕГИСТЪР ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ за СТРОЕЖ за 2020 година

РЕГИСТЪР ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ за СТРОЕЖ за 2019 година

РЕГИСТЪР ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ за СТРОЕЖ за 2018 година

РЕГИСТЪР ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ за СТРОЕЖ за 2017 година

 

РЕГИСТЪР АКТОВЕ за ОДОБРЯВАНЕ на УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ и ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ за 2024 година

РЕГИСТЪР АКТОВЕ за ОДОБРЯВАНЕ на УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ и ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ за 2022 година

РЕГИСТЪР АКТОВЕ за ОДОБРЯВАНЕ на УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ и ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ за 2020 година

РЕГИСТЪР АКТОВЕ за ОДОБРЯВАНЕ на УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ и ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ за 2019 година

РЕГИСТЪР АКТОВЕ за ОДОБРЯВАНЕ на УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ и ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ за 2018 година

РЕГИСТЪР АКТОВЕ за ОДОБРЯВАНЕ на УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ и ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ за 2017 година

 

РЕГИСТЪР РЕШЕНИЯ за ИЗРАБОТВАНЕ на ПУП и техните изменения 2024 г.

РЕГИСТЪР РЕШЕНИЯ за ИЗРАБОТВАНЕ на ПУП и техните изменения 2023 г.

РЕГИСТЪР РЕШЕНИЯ за ИЗРАБОТВАНЕ на ПУП и техните изменения 2022 г.

РЕГИСТЪР РЕШЕНИЯ за ИЗРАБОТВАНЕ на ПУП и техните изменения 2019 г.

РЕГИСТЪР РЕШЕНИЯ за ИЗРАБОТВАНЕ на ПУП и техните изменения 2019 г.

РЕГИСТЪР РЕШЕНИЯ за ИЗРАБОТВАНЕ на ПУП и техните изменения 2017 г.

 

РЕГИСТЪР на ВЪВЕДЕНИ в ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ  - ЧЕТВЪРТА и ПЕТА КАТЕГОРИЯ /ЧЛ. 137 ОТ ЗУТ/ - 2024

РЕГИСТЪР на ВЪВЕДЕНИ в ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ  - ЧЕТВЪРТА и ПЕТА КАТЕГОРИЯ /ЧЛ. 137 ОТ ЗУТ/ - 2023

РЕГИСТЪР на ВЪВЕДЕНИ в ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ  - ЧЕТВЪРТА и ПЕТА КАТЕГОРИЯ /ЧЛ. 137 ОТ ЗУТ/ - 2020

РЕГИСТЪР на ВЪВЕДЕНИ в ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ  - ЧЕТВЪРТА и ПЕТА КАТЕГОРИЯ /ЧЛ. 137 ОТ ЗУТ/ - 2019

РЕГИСТЪР на ВЪВЕДЕНИ в ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ  - ЧЕТВЪРТА и ПЕТА КАТЕГОРИЯ /ЧЛ. 137 ОТ ЗУТ/ -2017

 

 

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Публични регистри
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat