Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Проект „Повишаване капацитета на служителите на Община Якимово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”

Е-мейл Печат ПДФ

560x89-images-stories-es_logo1

Проект „Повишаване капацитета на служителите на Община Якимово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”
Договор № А12-22-22 от 12.04.2013 г.

по Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”,
Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация ”,
Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07


 

На 23.02.2014 г. приключи изпълнението на Дейност 4 Обучения по информационни технологии по проект „Повишаване на капацитета на служителите на община Якимово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”. Изпълнението на дейността бе възложено на  ЦПО към Рувекс АД - гр.София. Обученията се проведоха в Многофункционален център за социални, културни и спортни мероприятия в с.Дългоделци. Първото обучение - Обучение по програмен продукт Office 2007/2010 – ниво напреднали, се проведе в рамките на 45 учебни часа, разпределени за времето от 06.02.2014 г. до 20.02.2014 г.- в извънработно за администрацията време . В обучението се включиха 15 служители. На 22.02.2014 г. всички те се явиха за провеждане на финален изпит- писмен тест и изпълняване на практически задачи .Всичките 15 служители се представиха успешно на теста и получиха сертификат за преминато обучение.

Второто обучение беше на тема „Електронни услуги за гражданите и бизнеса“.То също се проведе в рамките на 45 учебни часа ,които бяха разпределени за времето от 07.02.2014 г.до 23.02.2014 год. в извънработно за администрацията време. В обучението взеха участие 10 служители от общината и кметствата , пряко предоставящи или поддържащи системите за електронни услуги. Финалният изпит се проведе на 23.02.2014 год. и на него се явиха всички служители. Те се справиха успешно с писмения тест и практическите задачи и всеки от тях получи сертификат.

Постигнати резултати и индикатори по дейност 4 : Проведени 2 обучения, 25 обучени служители, 25 бр. получени сертификати за преминато обучение, от обучените служители 7 са мъже, а 18 -жени.(72%)

Двете обучения са особено полезни ,тъй като спомогнаха да повишаване на знанията, уменията и професионализма на служителите  Една от сферите, където промените са най-динамични, остава областта на информационните технологии. Задължително изискване за ефективна работа на общинската администрация са компютърните знания и умения, което изисква и адекватно и достатъчно продължително като обхват обучение, с цел да се унифицират качествата и нивото на боравене с компютри. Това обучение ги подготви за задължителните стандарти на е-правителството - една от най-актуалните теми в момента и съответно едно от най-големите предизвикателства за служителите на общинските администрации. Обученията ще повишат ефективността на работа с гражданите и бизнеса.

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Проекти по ОПАК Проект „Повишаване капацитета на служителите на Община Якимово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat