Община Якимово

официален сайт

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Заповед № 76/03.07.2013

Заповед № 76/03.07.2013 на Кмета на Община Якимово, издадена на основание чл. 78, ал. 7 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Протокол от 02.07.2013 г. на Комисия, назначена със Заповед № 75/02.07.2013 г. може да прочетете ТУК

Прессъобщение до медиите

„Повишаване на капацитета на служителите на Община Якимово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”

На 24 юни 2013 г.(понеделник), от 11 ч. ,в малката зала на читалище „Алекси Беремлиев”с.Якимово,   ще се проведе пресконференция по повод старта на изпълнение на проект "Повишаване на капацитета на служителите на Община Якимово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса .Обучението е финансирано по програма ОПАК към Министерство на финансите с договор № А12-22-22 / 12.04.2013г. и предвижда да повиши квалификацията на служителите на общината. На пресконференцията ще присъстват кмета на общината г-н Георги Георгиев, ръководителя на проекта г-жа Цветомира Йорданова  и служители на общината .

Обява за публичен търг с явно наддаване на частна общинска собственост

ОБЩИНА ЯКИМОВО, ОБЛ.МОНТАНА

ул. „Европа” № 8

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, и чл.39,ал.1   от ЗОС,чл.63, ал.1-4  и чл.64,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Якимово ,  Решение №238 от Протокол №20/27.03.2013 г.  и Решение №250 от Протокол №22/25.04.2013 г. на ОбС  Якимово и Заповед № 64 от 04.06.2013 г.на кмета на община Якимово

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на следните имоти – частна общинска собственост, които може ад видите в прикачения файл
Прикачени файлове:
Изтегли файла (obqvq_naem_06.2013г.pdf)Обява[ ]193 Kb

Тарифа за базовите стойности за наем на земеделски земи в зависимост от начина им на трайно ползване

ОБЩИНА  ЯКИМОВО , ОБЛАСТ  МОНТАНА

 

Т А Р И Ф А

за  базовите  стойности за  наем на  земеделски  земи в зависимост от  начина  им  на  трайно  ползване

продължава>

Публична покана за обществена поръчка ":„Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор №А12-22-22/12.04.2013 г. „Повишаване на капацитета на служителите на Община Якимово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”"

Номера на публичната покана по настоящата процедура на сайта на Агенцията за обществени поръчки е № 9016059. Публичната покана можете да изтеглите от ТУК

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Obrazec_10_Dekl._razpolojenie_kluchov_ekspert.doc)Декларация за разположение на ключов експерт[ ]45 Kb
Изтегли файла (Obrazec_11_Deklaracia_priemane klauzi dogovor.doc)Декларация за приемане условията на Проекто-договора[ ]47 Kb
Изтегли файла (Obrazec_12_Tehnichesko predlozenie.doc)Техническо предложение[ ]75 Kb
Изтегли файла (Obrazec_1_Obshta oferta.doc)Оферта за изпълнение на обществена поръчка, възложена на основание чл.14, ал.4, [ ]80 Kb
Изтегли файла (Obrazec_2_Dekl.zapoznatost_s_poruchkata.doc)Декларация за запознатост с поръчката[ ]53 Kb
Изтегли файла (Obrazec_3.1_Dekl.47_ZOP.doc)Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1, букви “а”-“д” , ал.2, т.2 и т. 5 и ал.5, т.1 [ ]64 Kb
Изтегли файла (Obrazec_3.2_Dekl.47_ZOP.doc)Декларация по чл. 47, ал.1, т.2 и т.3, ал. 2, т.1 , т.2а, т.3 и т.4 и ал.5, т.2 [ ]67 Kb
Изтегли файла (Obrazec_4_Dekl._za_podizpulnitel.doc)Декларация за подизпълнител[ ]54 Kb
Изтегли файла (Obrazec_5_Dekl._ot_podizpulnitel.doc)Декларация от подизпълнител[ ]49 Kb
Изтегли файла (Obrazec_6_informacia_za_oborot.doc)Информация за общия оборот и оборота от извършените услуги, сходни с поръчката[ ]47 Kb
Изтегли файла (Obrazec_7_spisak obuchenia.doc)Списък на на организирани и проведени обучения[ ]58 Kb
Изтегли файла (Obrazec_8_Spisak_nа_eksperti.doc)Списък на експерти, предлагани от участника за изпълнение на поръчката[ ]59 Kb
Изтегли файла (Obrazec_9_CV_kliuchov_ekspert.doc)Автобиография на ключов експерт[ ]53 Kb
Изтегли файла (tom 1_Ukazania_za_uchastie_rev.doc)Том 1 - Указания за участие[ ]247 Kb
Изтегли файла (Tom 2_Tehnicheska specifikacia Якимово.doc)Том 2 - Техническа спецификация[ ]152 Kb
Изтегли файла (Tom 3_Proekt na dogovor_rev.doc)Том 3 - Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка[ ]162 Kb
Изтегли файла (Tom 3_Zaglavna.doc)Том 3 - Заглавна[ ]82 Kb
Изтегли файла (Tom 4_Zaglavna.doc)Том 4 - Заглавна Образци[ ]83 Kb

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

„ЮЖЕН ПОТОК БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, ЕИК 201355554, седалище и адрес на управление: Република България, гр. София - 1303, ул. „Три Уши“ № 8

На основание чл. 97, ал. 3, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

„Изграждане на газопровод „Южен поток” на територията на Република  България”

Срещата ще се проведе на: 04.07.2013 г. от 15,00 часа в с. Якимово, Читалище "Алекси Беренлиев", Зала.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. Доклад за оценка на степента на въздействие и оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС, е на разположение на интересуващите се всеки работен ден на следните места:

 • Сградата на МОСВ – гр. София - 1000, ул. Уилям Гладстон” № 67
 • Офисът на възложителя „Южен поток България” АД – гр. София, ул. „Три уши“ № 8 от 09,00 до 18,00 часа. Обществен достъп до документацията за ОВОС ще бъде осигурен  на официалния интернет сайт на следния електронен адрес:

http://www.south-stream.info/

 • Сградата на РИОСВ – гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" 4
 • Сградата на Община Якимово: с. Якимово, ул. "Европа" № 8, ет.2, ст. № 12, Кабинет Заместник кмет, в рамките на работното време на общината.

 Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес:

www.moew.government.bg/ключова тема Натура 2000

Писмени становища могат да се предоставят в офиса на възложителя „Южен поток България” АД – гр. София, ул. „Три уши“ № 8, както и в общината, на мястото за предоставяне на достъп, обявено по-горе  или на срещата за обществено обсъждане.

 За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

Ради Рандев – тел. : + 359 (2) 421 72 50 ; Павлинка Йончева – тел. + 359 (2) 421 72 51

 

 

Страница 122 от 127

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Начало
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat