ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО

Печат

Публикуваме "ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО (ПИРО) 2021-2027 ГОДИНА"- приет с Решение № 94, Протокол № 16/26.11.2020 г.

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО (ПИРО) 2021-2027 ГОДИНА

Протокол № 16/26.11.2020 г.

Обобщена справка по чл. 29 ал. 1от Наредбата за ЕО