Агитационните материали

Печат
Заповед на Кмета на общината относно определяне на местата за поставяне на агитационните материали