Избирателни списъци – част I – за публикуване

Печат
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)  за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от  Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)