Публична покана с предмет: „Изграждане на общински пазар в с. Якимово, община Якимово"

Печат
публична покана -процедура по реда на глава 8 а от ЗОП с предмет: „Изграждане на общински пазар в с. Якимово, община Якимово
Номерът на поръчката в Регистъра на ОП е 9043132 от 24.06.2015 г.

Публична покана - процедура по реда на глава 8 а от ЗОП с предмет: „Изграждане на общински пазар в с. Якимово, община Якимово". 

Публична поканаНомерът на поръчката в Регистъра на ОП е 9046213 от 25.09.2015 г.


 

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана "Изграждане на общински пазар с. Якимово, община Якимово"

Образци на документи за участие

Количествена сметка

ТР план

Вертикална планировка

Обяснителна записка за изготвяне на инвестиционен обект за благоустрояване на Общински пазар с. Якимово - вертикална планировка

Обяснителна записка за изготвяне на инвестиционен обект за благоустрояване на Общински пазар с. Якимово - Пожарна безопастност

План за безопастност

План за управление на строителните отпадъци

Ситуационен план за временно селище

Общински пазар - ситуационно решение

Детайл за надзиждане стоманобетонова шахта в тревна площ

Детайл "А" - асфалтова настилка за леко движение и тротоарна настилка от бетонови плочи 40/40/5

Детайл при пренастилане върху асфалтобетон

Изглед на оградата откъм имота на възложителя

Заснемане

 

Други документи

Протокол № 1 по чл. 101, ал. 4 от ЗОП за процедура по реда на глава 8 а от ЗОП с предмет: „Изграждане на общински пазар с. Якимово".