Публична покана за доставка на хранителни продукти за Целодневна детска градина „ Слънчице”

Печат

Публична покана за доставка на хранителни продукти за Целодневна детска градина „ Слънчице” с филиали , с. Якимово

Протокол № 1 от 11.03.2015 г. от работата на комисията