Публична покана за обществена поръчка "Ремонт на Домашен социален патронаж с. Якимово"

Печат

Община Якимово обявява  публична покана за ремонт на "Домашен социален патронаж" с. Якимово