Публична покана за обществена поръчка "Ремонт на път MON 1130 Якимово - Комощица"

Печат

Община Якимово обявява  поръчка за ремонт на път MON 1130 Якимово - Комощица