Публична покана за обществена поръчка "Доставка на хранителни продукти за домашен коциален патронаж с. Якимово"

Печат

Община Якимово обявява  поръчка за доставка на хранителни продукти за домашен коциален патронаж с. Якимово